Zaburzenia psychiczne

F53
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Terminem tym określa się wyłącznie zaburzenia psychiczne związane z połogiem (zaczynające się w okresie 6 tyg. od porodu), które nie spełniają warunków rozpoznania chorób sklasyfikowanych w innym miejscu tego rozdziału wskutek braku dostatecznych informacji, albo ze względu na szczególne dodatkowe objawy kliniczne
F53.0
Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Depresja: postnatalna BNO, poporodowa BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F53.1
Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej

Psychoza okołoporodowa BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F53.8
Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
F53.9
Połogowe zaburzenia psychiczne, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się