Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F12.6
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół amnestyczny)

Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się