Zaburzenia psychiczne

F73.8
Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia (inne zmiany w zachowaniu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się