Zaburzenia psychiczne

F73
Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia

Wartość IQ poniżej 20 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio poniżej 3 lat). Powoduje poważne ograniczenia w zakresie samoobsługi, kontrolowania zwieraczy, komunikowania się i poruszania się
F73.0
Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia (niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu)
F73.1
Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia (znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia)
F73.8
Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia (inne zmiany w zachowaniu)
F73.9
Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia (brak informacji na temat zmian w zachowaniu)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się