Zaburzenia psychiczne

F22.0
Zaburzenie urojeniowe

Zaburzenie cechujące się rozwojem albo pojedynczego urojenia, albo zespołu powiązanych ze sobą urojeń, które zwykle utrzymują się przez długi czas, czasem do końca życia. Urojenia mają bardzo różnorodną treść. Wyraźne i trwałe omamy słuchowe (głosy), objawy schizofreniczne, takie jak urojenia oddziaływania czy znaczne spłycenie afektu, jak również oczywiste dowody choroby mózgu są sprzeczne z tym rozpoznaniem. Jednakże występujące okazjonalnie lub przemijające omamy słuchowe, szczególnie u starszych pacjentów, nie wykluczają tego rozpoznania, pod warunkiem, że nie są one typowo schizofreniczne i stanowią jedynie niewielką część całego obrazu klinicznego
Paranoja, psychoza paranoidalna, stan paranoidalny, parafrenia (późna), sensytywny zespół urojeń odnoszących

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się