Zaburzenia psychiczne

  F62
  Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu

  Zaburzenia zachowania i osobowości dorosłych, które powstają po przeżyciach związanych z katastrofą czy długotrwałej sytuacji stresowej lub po ciężkiej chorobie psychicznej u osób, które przedtem nie wykazywały zaburzeń osobowości. Rozpoznanie można postawić jedynie wtedy, gdy dochodzi do wyraźnej i trwałej zmiany w dotychczasowym sposobie postrzegania, odnoszenia się do innych czy myślenia o sobie i otoczeniu. Zmiany osobowości powinny być znaczne i związane z niedostosowanymi i sztywnymi zachowaniami, które nie występowały przed patogennym przeżyciem. Zmiana ta nie może być bezpośrednim wyrazem innego zaburzenia psychicznego czy objawem rezydualnym wcześniej przebytej choroby psychicznej
  F62.0
  Trwała zmiana osobowości po katastrofie

  Trwałe zmiany osobowości, które następują po przeżyciach związanych z katastrofą i utrzymują się co najmniej 2 lata. Stres musi być tak skrajnie nasilony, że nie ma potrzeby uwzględniania stopnia osobniczej wrażliwości dla zrozumienia jego głębokiego wpływu na osobowość. Zaburzenie charakteryzuje wroga lub nieufna postawa wobec otaczającego świata, wycofanie z życia społecznego, uczucie pustki lub beznadziejności, stałe uczucie napięcia i rozdrażnienia jako wynik zagrożenia i wyobcowania. Pourazowe zaburzenia stresowe (F43.1) mogą poprzedzać ten typ zaburzeń

  Zmiany osobowości po: przeżyciach w obozie koncentracyjnym, klęsce żywiołowej, dłuższej niewoli ze stałym zagrożeniem śmiercią, dłuższej ekspozycji na sytuacje zagrażające życiu, np. u ofiar terroryzmu, torturach

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F62.1
  Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej

  Zmiany osobowości utrzymujące się co najmniej 2 lata, związane z traumatycznymi doświadczeniami wynikającymi z przebytej ciężkiej choroby psychicznej. Zmian tych nie można przypisywać prepsychotycznym zaburzeniom osobowości. Trzeba je różnicować ze schizofrenią rezydualną oraz innymi stanami niepełnego wyzdrowienia po poprzedzającej chorobie psychicznej. Ten typ zaburzeń charakteryzuje nadmierna zależność od innych oraz roszczeniowa postawa; przekonanie o zmianie lub stygmatyzacji przez chorobę, prowadzące do niemożności nawiązania czy utrzymania bliskich i przyjaznych stosunków z ludźmi i do społecznej izolacji; bierność, ograniczenie zainteresowań i umiejętności wykorzystania wolnego czasu; stałe narzekanie na różne dolegliwości, co może iść w parze ze skargami hipochondrycznymi i wejściem w rolę chorego; nastrój dysforyczny lub chwiejny, niezwiązany z obecnym czy przebytym zaburzeniem psychicznym, z rezydualnymi objawami afektywnymi oraz długotrwałe problemy w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F62.8
  Inne trwałe zmiany osobowości

  Zespół zaburzeń osobowości wtórny do bólu przewlekłego

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F62.9
  Trwała zmiana osobowości, nieokreślona

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu F62

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu F62

  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 300 mg
  • 500 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  • 37,5 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka: 150 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się