Zaburzenia psychiczne

  F81
  Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

  Zaburzenia te polegają na upośledzeniu normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych od wczesnych stadiów rozwoju. Nie są one prostą konsekwencją braku możliwości uczenia się ani wyłącznym efektem upośledzenia umysłowego, urazów lub chorób mózgu
  F81.0
  Specyficzne zaburzenia czytania

  Specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności czytania, którego nie tłumaczy wyłącznie wiek umysłowy dziecka, obniżenie ostrości wzroku lub nieadekwatny proces nauczania. Upośledzeniu ulegać mogą wszystkie wymienione funkcje: umiejętność rozumienia tekstu czytanego, rozpoznawania czytanych słów, ustnego czytania oraz sprawność wykonywania zadań wymagających umiejętności czytania. Specyficznym zaburzeniom czytania często towarzyszą kłopoty z ortografią, które utrzymują się często w wieku młodzieńczym, nawet jeśli nastąpił pewien postęp w czytaniu. Zaburzenia czytania poprzedzają zazwyczaj zaburzenia rozwoju mowy i języka. W okresie szkolnym towarzyszą im zwykle zaburzenia emocjonalne i zachowania

  Czytanie „do tyłu”, dysleksja rozwojowa, Specyficzne opóźnienie w czytaniu

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F81.1
  Specyficzne zaburzenia ortograficzne

  Specyficzne i znaczne upośledzenie rozwoju umiejętności ortograficznych (przy braku w wywiadzie specyficznego zaburzenia czytania), którego nie tłumaczy wyłącznie niski wiek umysłowy, obniżenie ostrości wzroku lub nieadekwatny proces nauczania. Upośledzona jest zarówno zdolność ustnego sylabizowania, jak i prawidłowego pisania słów

  Specyficzne opóźnienie umiejętności ortograficznych (bez zaburzeń czytania)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F81.2
  Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych

  Obejmują specyficzne upośledzenie umiejętności arytmetycznych, którego nie da się wyjaśnić wyłącznie ogólnym upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Upośledzenie to dotyczy raczej podstawowych umiejętności rachunkowych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia niż bardziej abstrakcyjnych umiejętności matematycznych potrzebnych do algebry, trygonometrii, geometrii, rachunku różniczkowego lub całkowego

  Rozwojowa akalkulia, rozwojowe zaburzenia arytmetyczne, rozwojowy zespół Gerstmanna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F81.3
  Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych

  Słabo zdefiniowana, rezydualna kategoria zaburzeń, obejmująca zarówno znaczne upośledzenie umiejętności arytmetycznych, jak i czytania oraz ortografii. Zaburzeń tych nie można wytłumaczyć wyłącznie ogólnym upośledzeniem umysłowym lub nieadekwatnym procesem nauczania. Kategorię tę należy stosować la zaburzeń odpowiadającym kryteriom F81.2 oraz F81.0 lub F81.1

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F81.8
  Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych

  Rozwojowe zaburzenie ekspresji pisania

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F81.9
  Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nieokreślone

  Niezdolność nabywania wiedzy BNO, niezdolność uczenia się BNO, zaburzenie uczenia się BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu F81

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu F81

  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 300 mg
  • 500 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  • 37,5 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 25 mg
  • 10 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się