Zaburzenia psychiczne

F80.8
Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka

Seplenienie

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się