Baza ICD-10
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nieorganiczne zaburzenia snu

Zaburzenia psychiczne

F51
Nieorganiczne zaburzenia snu

Zaburzenia snu są często jednym z objawów innego schorzenia psychicznego lub somatycznego. Zaburzenia snu należy klasyfikować jako pierwotne lub jako 1 z objawów schorzenia wymienionego gdzie indziej, w tym lub innych rozdziałach, na podstawie obrazu i przebiegu klinicznego, jak również w oparciu o względy terapeutyczne i priorytety w chwili konsultacji. Jeżeli zaburzenia snu stanowią jedną z głównych dolegliwości i są postrzegane jako odrębne schorzenie, wówczas zazwyczaj należy posługiwać się kodem nieorganicznych zaburzeń snu łącznie z innymi odpowiednimi rozpoznaniami, opisującymi objawy psychopatologiczne i stan patofizjologiczny stwierdzane w konkretnym przypadku. Rozpoznaniem nieorganicznych zaburzeń snu należy się posługiwać tylko wówczas, gdy pierwotną przyczynę stanowią czynniki emocjonalne. Rozpoznanie to nie obejmuje zaburzeń snu spowodowanych zdiagnozowanymi schorzeniami somatycznymi sklasyfikowanymi gdzie indziej
F51.0
Bezsenność nieorganiczna

Polega na niedostatecznej ilości i/lub jakości snu, utrzymującej się przez dłuższy czas. Stwierdza się trudności w zasypianiu, trudności w utrzymaniu snu lub zbyt wczesne budzenie się. Bezsenność jest częstym objawem licznych zaburzeń psychicznych i somatycznych. Rozpoznanie choroby podstawowej należy uzupełnić rozpoznaniem bezsenności nieorganicznej tylko w przypadku, gdy dominuje ona w obrazie klinicznym

Lista leków dla F51.0
Postać: tabl. powl.
Dawka: 10 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka:
 • 50 mg
 • 15 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka:
 • 15 mg
 • 50 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka: 7,5 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka: 12,5 mg
Lista substancji czynnych dla F51.0

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F51.1
Nieorganiczna hipersomnia

Hipersomnią określa się albo stan nadmiernej senności w ciągu dnia i napadów snu (niewynikających z niedoboru snu), albo wydłużone przechodzenie ze snu do stanu pełnego czuwania po przebudzeniu. Jeśli hipersomnia nie jest spowodowana czynnikami organicznymi, to zazwyczaj towarzyszy ona zaburzeniom psychicznym

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F51.2
Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania

Niezgodność między indywidualnym rytmem snu i czuwania a rytmem oczekiwanym u danej osoby, co prowadzi do objawów takich jak bezsenność lub hipersomnia

Psychogenne odwrócenie rytmu:, okołodobowego, dnia i nocy, snu

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F51.3
Somnambulizm [sennowłóctwo]

Stan zaburzeń świadomości, w którym występuje połączenie cech snu i czuwania. W czasie epizodu somnambulizmu pacjent wstaje z łóżka, zazwyczaj podczas pierwszej trzeciej części snu nocnego i chodzi bez celu, ujawniając obniżony poziom świadomości, zmniejszoną reaktywność i ograniczenie sprawności ruchowej. Po przebudzeniu epizod somnambulizmu pokryty jest zazwyczaj niepamięcią

Lista leków dla F51.3
Postać: tabl.
Dawka:
 • 0,5 mg
 • 2 mg
Lista substancji czynnych dla F51.3
Wyszukaj leki z Clonazepam

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F51.4
Lęki nocne

Epizody bardzo nasilonego, panicznego lęku z głośną wokalizacją, pobudzeniem ruchowym i pobudzeniem układu nerwowego wegetatywnego. Pacjent siada lub zrywa się z rozpaczliwym krzykiem, zazwyczaj podczas pierwszej trzeciej części snu nocnego, często rzuca się do drzwi, jakby próbował uciekać, chociaż bardzo rzadko wychodzi z pokoju. Pamięć epizodu jest szczątkowa i zazwyczaj ograniczona do jednego lub dwóch fragmentarycznych wyobrażeń

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F51.5
Koszmary senne

Przepełnione lękiem marzenia senne, które pacjent pamięta w najdrobniejszych szczegółach i niezwykle silnie przeżywa. Treść koszmarów sennych jest bardzo żywa i zazwyczaj dotyczy zagrożenia życia, bezpieczeństwa lub godności osobistej. Często powtarzają się te same lub podobne przerażające tematy. W czasie typowego epizodu dochodzi do znacznego pobudzenia układu nerwowego wegetatywnego, ale nie występuje wokalizacja ani wzmożenie ruchów ciała. Po przebudzeniu pacjent natychmiast jest w pełni przytomny i zorientowany

Lęk przed marzeniami sennymi

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
F51.8
Inne nieorganiczne zaburzenia snu
F51.9
Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone

Emocjonalne zaburzenia snu BNO

Lista leków dla F51.9
Postać: tabl.
Dawka: 10 mg
Postać: tabl.
Dawka: 10 mg
Postać: tabl.
Dawka: 10 mg
Lista substancji czynnych dla F51.9
Wyszukaj leki z Clobazam

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu ICD-10 F51

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu ICD-10 F51

Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
Dawka:
 • 300 mg
 • 500 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka:
 • 75 mg
 • 150 mg
 • 37,5 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka:
 • 75 mg
 • 150 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu
Dawka:
 • 75 mg
 • 150 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka: 150 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się