Baza ICD-10
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia

Zaburzenia psychiczne

F55
Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia

Nadużywane mogą być bardzo różne substancje, właściwe leki i środki tradycyjne (naturalne), ale najważniejsze spośród nich to: leki psychotropowe niepowodujące uzależnienia, np. środki przeciwdepresyjne, leki przeczyszczające i leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, jak ASA i paracetamol. Przewlekłe stosowanie wymienionych środków prowadzi do zbędnych kontaktów z pracownikami służby zdrowia, a czasem do szkód zdrowotnych. Próby zniechęcenia i zakazu używania tych środków często napotykają na opór. Bywa, że pacjent nadal przyjmuje środki przeczyszczające lub przeciwbólowe mimo ostrzeżenia o ich szkodliwości czy nawet mimo takich następstw, jak uszkodzenie nerek lub zaburzenia elektrolitowe. Stwierdza się silną motywację do przyjmowania tych substancji, nie występuje jednak uzależnienie ani objawy abstynencyjne, jak w przypadku środków psychoaktywnych klasyfikowanych w kategoriach F10–F19
Nadużywanie: substancji przeciw nadkwasocie, ziół lub środków tradycyjnych, steroidów i hormonów, witamin, Nawykowe stosowanie środków przeczyszczających

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu ICD-10 F55

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu ICD-10 F55

Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
Dawka:
  • 300 mg
  • 500 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  • 37,5 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu
Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
Dawka: 150 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się