Zaburzenia psychiczne

  F83
  Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe

  Resztkowa kategoria zaburzeń, która stanowi kombinację kilku zaburzeń rozwojowych: mowy i języka, umiejętności szkolnych i funkcji motorycznej, które są zwykle, ale nie zawsze, skojarzone z pewnym ogólnym osłabieniem funkcji poznawczych. Brak jest jednak podstaw do postawienia głównego rozpoznania, ponieważ żadne z nich nie przeważa. Kategorię tę należy stosować wyłącznie wtedy, gdy poszczególne zaburzenia rozwojowe znacznie zachodzą na siebie. Zaburzenia te są zazwyczaj, choć nie zawsze, związane z pewnego stopnia ogólnym upośledzeniem funkcji poznawczych. A zatem kategorię tę należy stosować, gdy występują dysfunkcje spełniające kryteria dla 2 lub więcej kategorii spośród F80.–, F81.– i F82

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu F83

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu F83

  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 300 mg
  • 500 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  • 37,5 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 25 mg
  • 10 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się