Zaburzenia psychiczne

  F38
  Inne zaburzenia nastroju [afektywne]

  Jakiekolwiek inne zaburzenia nastroju, ktorych nasilenie lub czas trwania nie pozwalaj. zaliczy. ich do kategorii F30.F34
  F38.0
  Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju [afektywne]

  Epizod mieszanych zaburzeń afektywnych

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F38.1
  Inne nawracające zaburzenia nastroju [afektywne]

  Nawracające krótkie epizody depresyjne

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  F38.8
  Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne), nieokreślone

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu F38

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu F38

  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 300 mg
  • 500 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  • 37,5 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 75 mg
  • 150 mg
  Postać: kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde
  Dawka: 150 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się