P23
  Wrodzone zapalenie płuc

  P23.0
  Wrodzone wirusowe zapalenie płuc
  P23.1
  Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Chlamydie
  P23.2
  Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez gronkowce
  P23.3
  Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B
  P23.4
  Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli
  P23.5
  Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
  P23.6
  Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie

  Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma, Paciorkowce, z wyjątkiem grupy B

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  P23.8
  Wrodzone zapalenie płuc wywołane przez inne organizmy
  P23.9
  Wrodzone zapalenie płuc, nieokreślone

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się