P24
  Noworodkowe zespoły zachłyśnięcia

  P24.0
  Zachłyśnięcie się smółką przez noworodka
  P24.1
  Zachłyśnięcie się wodami płodowymi i śluzem przez noworodka

  Zachłyśnięcie się płynem owodniowym

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  P24.2
  Zachłyśnięcie się krwią przez noworodka
  P24.3
  Zachłyśnięcie się mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka
  P24.8
  Inne noworodkowe zespoły zachłyśnięcia
  P24.9
  Noworodkowy zespół zachłyśnięcia, nieokreślony

  Zachłystowe zapalenie płuc noworodków BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się