P81
  Inne zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka

  P81.0
  Podwyższenie ciepłoty ciała noworodka spowodowane czynnikami środowiskowymi
  P81.8
  Inne określone zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u noworodka
  P81.9
  Zaburzenie regulacji ciepłoty ciała u noworodka, nieokreślone

  Gorączka u noworodka BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się