P15
  Inne urazy porodowe

  P15.0
  Uraz porodowy wątroby
  P15.1
  Uraz porodowy śledziony

  Pęknięcie śledziony spowodowane urazem porodowym

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  P15.2
  Uraz porodowy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
  P15.3
  Uraz porodowy oka

  Krwotok podspojówkowy spowodowany urazem porodowym, jaskra urazowa związana z urazem podczas porodu

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  P15.4
  Uraz porodowy twarzy

  Przekrwienie twarzy spowodowane urazem porodowym

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  P15.5
  Uraz porodowy zewnętrznych narządów moczowo-płciowych
  P15.6
  Martwica podskórnej tkanki tłuszczowej spowodowana urazem porodowym
  P15.8
  Inne określone urazy porodowe
  P15.9
  Uraz porodowy, nieokreślony

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się