Choroba bakteryjna

A42.2
Promienica, postać szyjno-twarzowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się