Choroba bakteryjna

A42.0
Promienica, postać płucna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się