Choroba bakteryjna

A42.1
Promienica, postać brzuszna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się