Choroba bakteryjna

A42.7
Posocznica w przebiegu promienicy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się