Choroba bakteryjna

A66.0
Pierwotne zmiany w malinicy

Wrzód maliniczy, Malinica wczesna lub pierwotna, Maliniczy wrzód pierwotny, Malinica pierwotna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się