Choroba bakteryjna

A66.2
Inne malinicze wczesne uszkodzenia skóry

Malinica skórna do pięciu lat od zakażenia, Malinica wczesna (skórna) (plamista) (grudkowo-plamista) (drobnogrudkowa) (grudkowa), Zmiany skórne w malinicy wczesnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się