Choroba bakteryjna

A50.1
Kiła wrodzona wczesna utajona

Kiła wrodzona bez objawów klinicznych, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca do ukończenia drugiego roku życia.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się