Choroba bakteryjna

A50.7
Kiła wrodzona późna, nieokreślona

Kiła wrodzona BNO po ukończeniu 2 rż.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się