Choroba bakteryjna

A50.9
Kiła wrodzona, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się