Choroba bakteryjna

A50.4
Kiła późna układu nerwowego (kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego)

Otępienie porażenne wieku młodzieńczego, młodzieńcze porażenie postępujące. Młodzieńczy: wiąd rdzenia, wiąd rdzenia z porażeniami. Kiłowe wrodzone późne: zapalenie mózgu† (G05.0*), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*). Kiłowa wrodzona późna polineuropatia† (G63.0*). W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń psychicznych. Nie obejmuje: triada Hutchinsona (A50.5)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się