Choroba bakteryjna

A50.5
Inne postacie kiły wrodzonej późnej, objawowe

Każdy stan kiły wrodzonej określony jako późny lub występujący po ukończeniu 2 rż. Stawy Cluttona† (M03.1*). Hutchinsona: zęby, triada. Późna wrodzona: kiła układu krążenia† (I98.0*), kiłowa: artropatia† (M03.1*), osteochondropatia† (M90.2*). Kiłowy nos siodełkowy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się