Choroba bakteryjna

A53.0
Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna

Kiła utajona BNO, dodatnie kiłowe odczyny serologiczne

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się