Choroba bakteryjna

A53.9
Kiła, nieokreślona

Zakażenie wywołane przez Treponema pallidum BNO, Kiła (nabyta) BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się