Choroba bakteryjna

A52.7
Inne postacie kiły późnej objawowej

Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*), Kilak, Kiła późna lub trzeciorzędowa, Kiłowe późne: zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*), zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*), zapalenie twardówki† (H19.0*), choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*), bielactwo† (L99.8*) patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*), zapalenie otrzewnej† (K67.2*), Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:, kości† (M90.2*), wątroby† (K77.0*), płuc† (J99.8*), mięśni† (M63.0*), błony maziowej† (M68.0*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się