Choroba bakteryjna

A28.8
Inne określone bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się