Choroba bakteryjna

A25.1
Streptobaciloza

Rumień nagminny okołostawowy, Gorączka Haverhill, Gorączka szczurza wywołana przez Streptobacillus moniliformis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się