Choroba bakteryjna

A20.8
Inne postacie dżumy

Dżuma o przebiegu poronnym, Dżuma bezobjawowa, Dżuma dymienicza, Dżuma, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się