Choroba bakteryjna

A20.7
Dżuma posocznicowa

Dżuma septyczna, zakażenie Yersinia pestis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się