Choroba bakteryjna

A30.2
Trąd, postać tuberkuloidowa graniczna

Trąd BT

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się