Choroba bakteryjna

A30.1
Trąd, postać tuberkuloidowa

Trąd TT

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się