Choroba bakteryjna

A30.0
Trąd, postać nieokreślona

Trąd I

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się