Choroba bakteryjna

A30.4
Trąd, postać lepromatyczna graniczna

Trąd BL

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się