Choroba bakteryjna

A30.5
Trąd, postać lepromatyczna

Trąd LL

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się