Choroba bakteryjna

A30.3
Trąd, postać graniczna

Trąd BB

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się