Choroba bakteryjna

A32.7
Posocznica wywołana przez Listeria monocytogenes

Inne postacie listeriozy, Listeriozowe zapalenie: tętnic mózgowych† (I68.1*), wsierdzia† (I39.8*), Listerioza, postać oczno-gruczołowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się