Choroba bakteryjna

A32.0
Listerioza, postać skórna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się