Choroba bakteryjna

A22.0
Wąglik, postać skórna

Czyrak złośliwy, Krosta złośliwa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się