Choroba bakteryjna

A22.7
Posocznica wywołana przez Bacillus anthracis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się