Choroba bakteryjna

A22.8
Inne postacie wąglika

Wąglikowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się