Q90
  Zespół Downa

  Q90.0
  Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
  Q90.1
  Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
  Q90.2
  Trisomia 21, translokacja
  Q90.9
  Zespół Downa, nieokreślony

  Trisomia chromosomu 21 BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu Q90

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu Q90

  Postać: tabl. powl.
  Dawka: 45 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się