Q73
  Wrodzone zniekształcenie zmniejszające nieokreślonej kończyny

  Q73.0
  Wrodzony brak kończyny (kończyn), nieokreślony

  Wrodzony brak kończyny BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q73.1
  Wrodzony brak bliższych części kończyny (kończyn), nieokreślony

  Fokomelia BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q73.8
  Inne wrodzone zniekształcenia zmniejszające kończyny (kończyn), nieokreślone

  Wrodzone podłużne zniekształcenie zmniejszające kończyny (kończyn), nieokreślone, wrodzony brak części lub całości, brak połowy, zmniejszenie długości

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się