Baza ICD-10
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka

Q14
Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka

Q14.0
Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistego

Wrodzone zmętnienie ciała szklistego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q14.1
Wrodzona wada rozwojowa siatkówki

Wrodzony tętniak siatkówki

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q14.2
Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego

Szczelina tarczy nerwu wzrokowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q14.3
Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki
Q14.8
Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka

Szczelina dna oka

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q14.9
Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się