Q39
  Wrodzone wady rozwojowe przełyku

  Q39.0
  Zarośnięcie przełyku bez przetoki

  Zarośnięcie przełyku BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q39.1
  Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową

  Zarośnięcie przełyku z przetoką oskrzelowo-przełykową

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q39.2
  Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia

  Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q39.3
  Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przełyku
  Q39.4
  Błona poprzeczna przełyku
  Q39.5
  Wrodzone poszerzenie przełyku
  Q39.6
  Uchyłek przełyku

  Kieszonka przełyku

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q39.8
  Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku

  Brak, wrodzone przemieszczenie, zdwojenie

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q39.9
  Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nieokreślona

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się