Q50
  Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadła szerokiego macicy

  Q50.0
  Wrodzony brak jajnika
  Q50.1
  Torbiel rozwojowa jajnika
  Q50.2
  Wrodzony skręt jajnika
  Q50.3
  Inne wrodzone wady rozwojowe jajnika

  Jajnik dodatkowy, wrodzona wada jajnika BNO, jajnik pasmowaty

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q50.4
  Zarodkowa torbiel jajowodu

  Torbiel strzępka jajowodu

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q50.5
  Zarodkowa torbiel więzadła szerokiego macicy

  Torbiel: nadjajnika, przewodu Gartnera, okołojajnikowa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q50.6
  Inne wrodzone wady rozwojowe jajowodu lub więzadła szerokiego macicy

  Dodatkowy jajowód lub więzadło szerokie macicy, brak, zarośnięcie, wrodzona wada rozwojowa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się